juli 2012

BLI FERDIG MED SELVET.

2.Kor.5,19-20 "Det var Gud som i Kristus forlikte verden med Seg Selv,så Han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen.Så er vi da sendebud i Kristi sted,som om...

SLIK BLE MITT LIV FORVANDLET.

Joh.3,5-7 Jesus svarte:»Sannelig,sannelig sier Jeg deg:Uten at en blir født av vann og Ånd,kan han ikke komme inn i Guds Rike.Det som er født av kjødet,er kjød,og det som er født av Ånden,er ånd.U...

KJÆRLIGHETENS VIRKEMÅTE.

1.Joh.br.4,9,18 "Ved dette ble Guds kjærlighet åpnbaret iblant oss,at Gud sendte Sin enbårne Sønn til verden,for at vi skulle leve ved Ham.Frykt er ikke i kjærligheten,men den fullkomne kjærligh...

Guds agape kjærlighet.

Matt.35-39 Og en av dem,en lovlærd,fristet Jesus og sa:Mester!Hvilket bud er det største i loven?Han sa til ham:Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din...

HVA ER DINE MOTIVER.

1.Kor.9,11-12 "Når vi har sådd de åndelige goder hos dere,er det da for mye om vi høster timelige goder fra dere?Har andre slike rettigheter hos dere,skulle da ikke vi ha det enda mer?Men vi har i...

19.07.2012

1.Kor.2,9-12 "Men,som det står skrevet:Det som intet øye har sett og intet øre hørt,og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte,det har Gud beredt for dem som elsker Ham.Men for oss har Gud åp...

VI TRENGER GUDS NÆRVÆR.

Matt.7,13-15 "Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port,og bred er den vei som fører til fortapelsen,og mange er de som går inn gjennom den.For trang er den port,og smal er den vei som...

LIBERAL ELLER BIBELTRO.

lørdag 14. juli 2012 LIBERAL,ELLERBIBELTRO? 4.Mosb.23,19"Gud er ikke et menneske så Han skulle lyve,heller ikke et menneskabarn,så Han skulle angre.Skulle Han si noe å ikke gjør...

HIMMEL ELLER HELVETE? VALGET ER DITT.

ÅP.19,7-9 "La oss glede og fryde oss og gi Ham ære! For Lammets bryllup er kommet,og Hans brud har gjort seg rede.Det er hene gitt å kle seg i skinnende fint lin.For det fine lin er de helliges ...

LEVER VI DER SOM EN KRISTEN???

Joh.åp.2,2-5 "Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet,og at du ikke kan tåle det onde.Du har prøvet dem som kaller seg selv apostler,og ikke er det,og du har funnet at de er...

VEKKELSE ELLER TVANGSTRØYE??

Heb.13,8 "Jesus Kristus er i går i dag densamme,ja,til evig tid.Jakob,1,17"Far ikke vill,mine kjære brødre!All god gave og fullkommen gave kommer ovenfra,far lysenes Far.Hos Ham er ingen forandrin...

LEDERSKAP VS MODENHET

2.Pet.3,18 "Så må da dere,mine kjære,som forut vet dette,ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses vilfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand.Men voks i nåde o...

ER GUD SYNLIG FOR ALLE?

Rom.1,19-20 "For det en kan vite om Gud,ligger åpent for dem,for Gud har åpenbaret det for dem.For Hans usynlige vesen,både Hans evige kraft og Hans guddommelighet har vært synlig fra skapelsen av...

TROR DU PÅ ET LIV ETTER DØDEN?

Det fremgår av en spørreundersøkelse Vårt Land har fått Norstat til å gjennomføre. I undersøkelsen ble et representativt utvalg på tusen nordmenn stilt spørsmålet: «Hva tror du skjer etter døden?»....

HVORFOR ER VI FRELST?

Apgj.2,37-38 Men da de hørte dette,(Peters tale)stakk det dem i hjertet,og de sa til Peter og de andre apostlene:Hva skal vi gjøre,brødre?Peter sa til dem:Omvend dere,og la dere alle døpe på Jesu ...

BETINGELSER OG LØFTER

Jes.26,2-4 "Lukk opp portene,så et rettferdig folk kan dra inn,et folk som holder fast ved sin troskap.Den som har et gunnfestet sinn,ham lar du alltid ha fred,for til Deg setter han sin lit.Set...

SANNHET ELLER LØGN?

Tit.2,11-12 "For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker.Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster,til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verd...

PENGE EVANGELIET.

1.Tim.6,6-10 "Ja,gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning! For vi hadde ikke noe med oss inn i verden,og det er klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra.Har vi mat og klær,skal vi nøy...
forkynneren

forkynneren

59, Sarpsborg

Velkommen til min nye blogg. Jeg en mann på 59 år,vært gift i 39 år,har vært en kristen i 33år. Du er velkommen til å kommentere alle inlegg på denne bloggen,så lenge dine kommentarer ikke inneholder skjellsord, spam eller liknende. Guds velsignelse ønskes deg.

ToppBlogg - toppliste for bloggere ToppBlogg - toppliste for bloggere

Kategorier

Arkiv

hits